Yenilik

 • Omer Asiran
  Bu bir deneme
  • Giriş Yapılmamış
   Lütfen giriş yapın yada kayıt olun
 • Halil Aşıran
  Test paylaşım
 • Adem Kocatürk
 • Adem Kocatürk
 • Adem Kocatürk
  selam
 • Adem Kocatürk
  Hasılım yok ser-i kuyunda beladan gayrı
  Garazım yok, reh-i aşkında fenadan gayrı.

  Ney-i bezmi gamem ey mâh ne bulsan yele ver
  Oda yanmış kuru cismimde hevadan gayrı.

  Perde çek çehreme hicran günü ey kanlı sirişk,
  Ki gözüm görmeye ol mehlikadan gayrı.
  • Giriş Yapılmamış
   Lütfen giriş yapın yada kayıt olun
 • Adem Kocatürk
  Zindan iki hece, Mehmed'im lâfta!Zindan iki hece, Mehmed'im lâfta!Zindan iki hece, Mehmed'im lâfta!Zindan iki hece, Mehmed'im lâfta!Zindan iki hece, Mehmed'im...
 • Adem Kocatürk
  Zindan iki hece, Mehmed'im lâfta!Baba katiliyle baban bir safta!Bir de, geri adam, boynunda yafta...Halimi düşünüp yanma Mehmed'im!Kavuşmak mı? .. Belki... Daha...
 • şeyma dağlı
  Kullanıcıyı Şikayet Et Kullanıcıyı Şikayet Et Kullanıcıyı Şikayet Et Kullanıcıyı Şikayet Et
 • şeyma dağlı
  deneme
 • şeyma dağlı
  karaman
 • şeyma dağlı
  Belâ dildendir ol dildâr elinden dâdımız yoktur
  Gönüldendir şikâyet kimseden feryâdımız yoktur

  Niçün aşk ehlini yâd etmez ol la’l-i Mesîh-âsâ
  Bilir hod âlem-i ervâha nisbet yâdımız yoktur

  Harâbât ehline rûz-ı hesâbı anma ey zâhid
  Bizim hergiz bu varlık defterinde adımız yoktur

  Doğup kumru-sıfat biz anadan tavk-ı mahabbetle
  Esîr-i kayd-ı derd ü mihnetiz âzâdımız yoktur

  Mukarrer şâir-i şîrîn-zebânız Nev’iyâ ancak
  Bu devr içinde bir...  daha